Aktia – Walletin johdolla pilven hyödyt käyttöön

Aktia siirsi suositun Aktia Wallet -mobiilisovelluksen konesalista ketterään ja kustannustehokkaaseen AWS-pilveen. Webscale valikoitui yhteistyökumppaniksi vahvan AWS-osaamisen ansiosta. Ensimmäinen pilvimigraatio tehtiinkin onnistuneesti ja jatkossa pilviympäristöön tullaan siirtämään muitakin sovelluksia.

Aktia Wallet on Aktian tarjoama monipuolinen mobiilisovellus, jolla voi esimerkiksi maksaa ostoksia sekä kivijalkakaupoissa että verkossa. Pankkiriippumattoman virtuaalisen maksukortin voi ottaa kuka tahansa käyttöön omalla älypuhelimellaan. Aktia Wallet on ollut Aktian tuote vuodesta 2016 asti, jolloin Aktia osti Elisa Lompakon. Nyt oli aika ottaa iso tekninen askel, sillä Aktia halusi siirtää mobiilisovelluksen käyttämät palvelut konesalista pilveen. ”Pilviympäristö mahdollistaa jatkossa nopeamman, kustannustehokkaamman ja skaalautuvamman toiminnan”, sanoo projektista Aktiassa vastannut digitaalisten palveluiden johtaja Alexhander Törnqvist.

”Pilviympäristö mahdollistaa jatkossa nopeamman, kustannustehokkaamman ja skaalautuvamman toiminnan”

Palvelinympäristön muutokseen haluttiin luotettava ja osaava kumppani. Tekijäksi valikoitunut Webscale löytyi suositusten kautta, sillä esimerkiksi Elisa Lompakon kehittäneellä Elisalla oli hyviä kokemuksia heidän AWS-osaamisestaan. Webscalella onkin kovaa osaamista sekä sovelluskehityksessä ja AWS-pilvipalveluista. Tämä on hyvä yhdistelmä modernissa softakehityksessä, jossa on tärkeää saada uusia palveluita nopeasti ja turvallisesti tuotantoon. Työhön tarttui Webscalen pilviarkkitehti Henri Meltaus, joka vastasi Walletin migraation suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kehitystyö alkoi lähtö- ja tavoitetilan kartoittamisella, jonka perusteella tehtiin migraatiosuunnitelma: mitä kaikkea pitää tehdä, millaisia sovelluksia ja tietokantoja pitää siirtää, miten työt aikataulutetaan ja vaiheistetaan. Henri lähti viemään suunnitelmaa toteutukseen yhdessä Aktian Wallet-tiimin kanssa. Kyseessä oli laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jossa jokainen sovellus siirrettiin yksi kerrallaan pilviympäristöön. Samaan aikaan sovelluksia myös kehitettiin ja niihin tuli uusia ominaisuuksia. Matkan varrella tuli luonnollisesti myös jonkin verran yllätyksiä ja muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin. Aktialla oli kuitenkin koko ajan selkeä kuva siitä mitä halutaan. ”Aktialaiset linjasivat business-tavoitteet ja tekivät tarvittavat päätökset aina kun niitä kaivattiin. Tämän ansiosta pystyin itse keskittymään teknisiin ratkaisuihin, ja saavutimme erittäin hyvän lopputuloksen”, kertoo Henri.

Pilotista kohti seuraavia vaiheita

Aktia Wallet -projekti oli Aktialle pilotti pilviympäristöön, ja projektin aikana hiottiin myös Aktian pilvistrategiaa sekä rakennettiin tapaa toimia uudessa infrassa. Koska palvelinympäristö muuttui täysin, Henri vastasi myös Walletin kehittäjien perehdyttämisestä AWS-palveluihin. Aktian oma tiimi pystyykin projektin jälkeen ylläpitämään ja kehittämään palvelua itsenäisesti.

Alexhander on tyytyväinen vuoden kestäneeseen ja aikataulussa pysyneeseen projektiin. Vaikka kyseessä oli Aktian ensimmäinen pilviprojekti, kaikki meni kuten pitikin. Erityismaininnan saa Henrin asiantuntijuus. Alexhander arvostaa erityisesti sitä, että Henri osasi ennakoida mahdolliset ongelmat ja ne voitiin taklata ennen migraatiota. ”Varsinaiseen tuotantoon siirryttäessä ei tapahtunut räjähdyksiä ja kaikki sujui kuten pitikin. Migraatio meni loppupeleissä varsin kivuttomasti. Yhteistyö oli muutenkin mutkatonta ja sujui hyvin!” Alexhander kiittelee.

Uudessa ympäristössä oleva Aktia Wallet mahdollistaa nyt Aktialle uudenlaisia mahdollisuuksia tekniseen innovointiin ja nopeampiin testauksiin. ”Nyt voimme pilviympäristön ansiosta tehdä nopeasti erilaisia kokeiluja. Keräämme niistä asiakaskokemuksia, joiden avulla toimintoja kehitetään edelleen”, sanoo Alexhander ja jatkaa ”Aktia Wallet oli ensimmäinen harjoitus, ja nyt haluamme ehdottomasti laajentaa pilvipohjaisia ratkaisujamme.”