React series part 2: SSR

picture of a react hook

The goal of this post is to provide a rather comprehensive overview of React server-side rendering (SSR). SSR is not a new but definitely important and interesting concept. You have probably heard of terms like SSR, SSG, pre-render, dynamic render, ReactDOMServer or SEO and social sharing issues with React. This post tries to explain those […]

Kulissien takana: Suomi24-keskustelualustan järeä uudistus

Jukka Ukkonen

Pääsimme toteuttamaan Allerille Suomi24-keskustelualustan mittavaa uudistusta. Projektia on ollut toteuttamassa Jukka Ukkonen, ja hän kertoo projektista hieman tarkemmin: “Suomi24-keskustelualustan uudistusprojekti on ollut erittäin mielenkiintoinen. Ensinnäkin keskustelualustalla on pitkä historia ja sillä on erittäin paljon käyttäjiä. Keskustelualusta oli ollut muutaman vuoden ylläpitovaiheessa, eikä uusia ominaisuuksia oltu kehitetty hetkeen. Teknologia ei ollut ajan tasalla, joten prosessien modernisoinnille […]

Tekemisen vapaus ohjelmistokehityksessä

Ohjelmistokehitys on luovaa työtä ja siinä kokeillaan usein uusia teknologioita ja ideoita. Työn luonteeseen kuuluu, että ratkaisua työstetään ja parannetaan niin pitkään, kunnes lopputulos on miellyttävä. Luovaan työhön yhdistetään usein myös tekemisen vapaus. Tekemisen vapaus ohjelmistokehityksessä pitää sisällään esimerkiksi vapautta päättää työajoista ja -tavoista sekä käytettävistä teknologioista. Tehokkaissa tiimeissä kehittäjillä on vapaus toteuttaa haluttu toiminnallisuus […]