Tarjoamme palveluita kolmella osa-alueella.

Toimimme luotettuna neuvonantajanasi kaikilla palvelualueillamme. Toteutamme palveluita konsultointina, projekteina ja jatkuvina palveluina.

Pilvi & DevOps

Pilvi & DevOps

Olemme pilviarkkitehtuurin asiantuntijoita ja opastamme sinua parhaissa käytännöissä läpi koko pilvitaipaleesi. 

Digitaalisten palveluiden rakentaminen pilveen kuuluu olla nopeaa ja tehokasta. Kuitenkin usein esimerkiksi osaamispula, vanhat järjestelmät, organisaatiosiilot ja turvallisuusvaatimukset ym. tekevät palveluiden kehittämisestä hidasta ja kallista. Mikä avuksi?

Tarjoamme ratkaisuja, joilla niin isot organisaatiot kuin kasvuyrityksetkin saavat täyden hyödyn pilvestä ja moderneista teknologioista. Nautimme haasteista ja meillä on osaamista, josta liiketoimintasi hyötyy.

Prosessikuvaus:

1. Määrittelyvaihe

Käymme läpi nykytilanteesi ja arvioimme konkreettiset vaatimukset pilvihankkeesi toteuttamiselle. Luomme yhdessä tiekartan, joka pitää sisällään tavoitteesi saavuttamisen tärkeimmät vaiheet, kuten:

  • käyttöönoton
  • hallintamallin toteutuksen
  • jatkokehityssuunnitelman.
AWS-pilvi
Design sprint

2. Toteutusvaihe

Toteutamme pilviympäristön pystyttämisen tai muuttamisen tehokkaasti, näkemyksellisesti ja DevOps -hengessä tulevaisuuden tarpeet silmällä pitäen. Tilanteesi mukaan joko itse kädet savessa tehden, tai neuvonantajan roolissa opastaen. Otamme huomioon mm.

  • nimeämiskäytännöt
  • CI/CD automaation
  • metriikat
  • varmuuskopioinnin.

3. Jatkokehitys, ylläpito ja valvonta

Kun pohjatyö on tehty kunnolla, on pilviympäristön jatkokehittäminen tulevaisuuden muuttuvia tarpeita varten vaivatonta. Suosittelemme, että käytät aikasi tehokkaasti palvelusi rakentamiseen, me hoidamme kyllä ympäristösi jatkokehityksen ja ylläpidon.

AWS ylläpito
”Osaaminen on korkealla tasolla. Lähestymistapa, ammatillinen ote ja ymmärrys kokonaisuuksista: monella eri tavalla hyvä toimija. Parasta on Webscalen osaaminen ja asenne. Hyvä tekemisen meininki!”

Ohjelmistokehitys

Digitaalisten palveluiden rakentaminen ja ohjelmistoprojektit ovat selkärangassamme.

Ymmärrämme palveluiden jokaista kerrosta, aina infrastruktuurista frontendiin. Kokeneet fullstack -kehittäjämme ja pilviasiantuntijamme huolehtivat, että kokonaisuus pysyy kasassa – perusteista viimeiseen yksityiskohtaan asti. Olimme sitten päävastuussa, tai osana monitoimittajatiimiä.

Ohjelmistokehitys
Ketterä ohjelmistokehitys

Prosessikuvaus:

1. Määrittelyvaihe

Aloitamme ohjelmistoprojektin yhteistyön aina määrittelyworkshopilla. Saamme kokonaiskäsityksen rakennettavasta palvelusta ja luomme yhdessä raamit kehitystyölle. Valitsemme käytettävät teknologiat. Sitoudumme ja sitoutamme.

2. Toteutusvaihe

Kehitystyön teemme pitkän linjan kokemukseemme, parhaisiin käytäntöihin ja moderneihin teknologioihin nojaten. Toimimme yhtenä tiiminä kanssasi ja demoamme aikaansaannoksiamme usein, jotta kaikki pysyvät jatkuvasti kehityksen pulssilla. Näin huolehdimme siitä, että kirjoittamaamme koodia kelpaa esitellä kollegoille, yhteistyökumppaneille ja isoäideille. 

Käytämme mm. seuraavia teknologioita: AWS, React, Node.js, JavaScript ja Java.

Ohjelmistokehitys
Ketterä ohjelmistokehitys

3. Jatkokehitys

Rakennamme ohjelmistot alusta asti tulevaisuutta silmällä pitäen. Meitä kiinnostaa kuka niitä käyttää ja ylläpitää – vaikkemme itse olisikaan enää mukana kuvassa. Tämän vuoksi dokumentoimme kaiken tekemämme, käytämme laajasti hyödynnettyjä, moderneja teknologioita ja minimoimme teknisen velan kuormaa. 

Mikäli haluat, että jatkamme kumppaninasi myös ylläpito- ja jatkokehitysvaiheessa, on meidän helppo innovoida ja ehdottaa uusia ratkaisuja tukemaan tavoitteitasi. Tiedämme, että olemassaolevat rakenteet kestävät.

 
”Olemme tyytyväisiä vuoden kestäneeseen ja aikataulussa pysyneeseen projektiin. Vaikka kyseessä oli Aktian ensimmäinen pilviprojekti, kaikki meni kuten pitikin.”
Data ja analytiikka

Data & analytiikka

Datainsinöörimme ovat asiantuntijoita datan hienosäädössä – he tekevät datastasi helppolukuista ja saavutettavaa.

Nykyaikainen data-alusta on enemmän kuin staattinen tietovarasto. Se pitää sisällään strukturoitua ja strukturoimatonta dataa, ja kunkin käsittelyyn tarvitaan erilaisia valmiuksia. Data-alustan tulee skaalautuvasti tukea analytiikkatoimintoja, jotta organisaation on mahdollista hyödyntää sitä täydellä teholla.

Prosessikuvaus:

1. Määrittelyvaihe

Aloitamme tutustumalla tavoitteisiisi ja siihen, kuinka organisaatiossasi tällä hetkellä käsitellään ja hallinnoidaan dataa. Jatkamme selvittämällä minkälaiseen tietoon haluat päästä käsiksi. Näin haemme näkemyksen kokonaisuudesta ja luomme arkkitehtuurisuunnitelman uudelle data-alustalle. Tässä vaiheessa tarkennamme myös yhteistyön käytännöt ja työmääräarviot.

Datainsinööri
Data-arkkitehtuuri

2. Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin rakentamiseen hyödynnämme organisaatiosi käyttämiä teknologioita ja työkaluja dataputkien perustana. Ehdotamme kuitenkin kokonaisuuteen uusia, tavoitteita tukevia ratkaisuja.

3. Analytiikka

Kun data-alusta ja tietovirtojen kulku on toteutettu laadukkaasti, on edistyneen analytiikan toteuttaminen vaivatonta. Toteutamme tarpeen mukaiset dashboardit ja raportoinnin, jotta datan kuvaamat ilmiöt saadaan koottua visuaalisiksi ja informatiivisiksi paketeiksi.
Data ja analytiikka
”Vaikka vaalikoneprojektin aikataulu oli tiukka, kaikki saatiin suunnitellussa aikataulussa valmiiksi, eikä halutuista ominaisuuksista jouduttu tinkimään. Yhteistyö Webscalen kanssa oli koko ajan helppoa ja sujuvaa.”​

Kokoamme joukoistamme jokaiseen tarpeeseen juuri sen asiantuntijatiimin, joka tarjoaa näkemystä, teknistä osaamista sekä tarvittaessa kykyä myös haastaa. Sen asiantuntijatiimin, joka tarjoaa käytännöllisiä, kestäviä ja palvelusi laatua nostavia ratkaisuehdotuksia.