Webscale

Etäyhteisöllisyyttä ja vapaan tekemisen kulttuuria

etayhteiso

Arki sujuu Webscale -tiimissä erityisen itseohjautuvasti. Yhteisöllisyys on korkealla tasolla, vaikka olemme suurimman osan ajasta hajallaan jakautuneena asiakkaiden toimitiloihin, kotitoimistoille ja Mikonkadulla sijaitsevalle Webscale-päämajalle. Se on jotakin, josta voimme olla ylpeitä.

Tässä hieman yhden Webscalen perustajista, seniorikonsulttina työskentelevän Hannu-Pekan, tuttavallisemmin HP:n ajatuksia siitä, mitä tarvitaan hyvän yhteisöllisyyden ylläpitoon sekä porukan tiiviinä pitämiseen etätöiden ja jokaisen itse itselleen suunnittelemien aikataulujen keskellä.

Mitä tarvitaan etäyhteisöllisyyden ylläpitämiseen, HP?

Tiedon välittäminen on jokaisen vastuulla

”Teen itse noin puolet ajasta etätöitä. Asiakasprojekteissa toimimme aina asiakkaan toiveiden mukaan: joskus projektitiimin yhteistyö vaatii jatkuvaa läsnäoloa”, sanoo HP. Työn luonne on kuitenkin suurimmaksi osaksi sitä, että töitä tehdään monitoimittajatiimeissä erillään Webscale -porukasta. Etätöitä meillä tehdään pääasiassa kotitoimistolta, mitä nyt HP itse toimi kerran muutaman kuukauden jakson Saksasta käsin.

HP:n mukaan erityisen tärkeäksi tekijäksi etäyhteisöllisyydessä muodostuu tietenkin yhteydenpito. Pidämme etäpäivinä yhteyttä Flowdockin välityksellä, meilaamme ja soittelemme. Tarkempi asioiden läpikäyminen vaatii jo videochatin. Flowdockissa keskustellaan projekteista ja teknologioista, mutta juttu luistaa tietenkin myös kaikesta vapaa-aikaan liittyvästä. ”Tärkeää on, että apua ja neuvoa työkavereilta kysytään heti, ja tukea saa eikä tarvitse lyödä yksin kotona päätä seinään”, HP kertoo.

Vaikka HP on keskusteluissa aktiivinen, hän ei itse asiassa ole edes porukan puheliaimmasta päästä. Tärkeää yhteisöllisyyden ylläpitämisessä onkin se, että jokainen on itse vastuussa omasta aktiivisuudestaan. Jos itse ei muista tuoda esille ajatuksiaan, ei kukaan muu osaa niistä kysyä saati tarjota apuaan. Etäyhteisöllisyyden ja vapaan tekemisen kulttuuria vaalitaan ja myös tiimin kanssa vietetty aika on tärkeällä sijalla. Sitä varten pidetään yhteinen toimistopäivä joka perjantai. Silloin tehdään porukalla töitä, pidetään viikkokatsaus ja päivitetään kuulumiset firman ja työkavereiden tapahtumista. ”Usein perjantaisin järjestämme myös tech dayn, jolloin jaetaan opittua koko tiimille, esitellään mielenkiintoisia asioita ja ajatuksia sekä opetellaan yhdessä esimerkiksi uusia teknologioita”, HP kuvailee yrityksen käytäntöjä.

Vapaus sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Webscalessa on töissä useampia, jotka elävät parhaillaan ns. ruuhkavuosia ja arkeen kuuluu niin ikään lapsiperheen aikataulujen ja työn yhteensovittaminen. Elämää helpottaa huomattavasti se, että työmatkaan kuluvan ajan voi useana päivänä viikosta säästää ja käyttää hyödyksi. Meillä pidetään tärkeänä, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen sujuu saumattomasti.

”Olemme yrityksessä ihan selvästi nähneet sen, että etätyökulttuuri lisää merkittävästi tiimimme hyvinvointia.”

– HP

Etätyökulttuurin haasteena HP:n mukaan voidaan pitää sitä, että työtunnit saattavat lipsahtaa turhan pitkiksi. Etätyöskentely siirtää työnohjauksellisen vastuun lähes kokonaisuudessaan yksilölle. Systeemi perustuukin täysin luottamukseen ja silloin on muistettava myös itse piirtää raja työn ja vapaa-ajan välille. HP toteaakin: ”Ongelmia tulee, jos ei muisteta etätyöpäivän jälkeen vaihtaa vapaalle. Se alkaa pitemmän päälle näkyä ihmisestä, kun sitä rupeaa harmittamaan”.

Emme tarkoituksella ole kehittäneet tiukkoja sääntöjä tai ohjeistuksia etätyöarkeen. Meillä toimivaa etätyökulttuuria pidetään arvokkaana, ja tavoitteena on pitää se yhtä vapaana, itseohjautuvana ja yhteisöllisenä myös Webscalen kasvaessa suuremmaksi.

Etäyhteisöllisyyden kolme tärkeintä

  1. Jokaisen on otettava itse vastuu töiden järjestämisestä ja omista aikatauluista.
  2. Jokaisen on seurattava, ettei tee liikaa töitä. Raja työn ja vapaa-ajan välille on osattava vetää.
  3. On osattava pyytää apua toisilta ja tuotava aktiivisesti omia ajatuksiaan esille etätyöhön tarkoitettujen yhteydenpitovälineiden välityksellä.