Webscale

Kokoelma ihmisiä, jotka testaavat ideaansa

Kokoelma ihmisiä, jotka testaavat ideaansa

Eräästä liiketoiminnan lähtökohtia käsittelevästä esityksestä minulle on jäänyt yksi lause erityisesti mieleen:

”Yritys on pohjimmiltaan kokoelma ihmisiä, jotka testaavat ideaansa. Asiakkaat joko uskovat siihen tai sitten eivät usko.”
KTT Kari Lohivesi, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Lauseessa viitataan liikeideaan, mutta se herättää itsessäni myös enemmän ajatuksia. Jokaisella ihmisellä on idea omasta tulevaisuudesta ja siitä, mihin haluaa panostaa aikaansa. Asiakkaiden lisäksi työntekijöiden on uskottava yrityksen liikeideaan. Terve yritys tarjoaa työntekijöillensä mahdollisuuden testata ja toteuttaa ideoitansa.

Työntekijälähtöisyys

Toimimme alalla, jossa kilpailemme sekä hyvistä osaajista että mielenkiintoisista projekteista ja kehittyvistä asiakaskumppanuuksista. Olemme haastaneet itsemme miettimään asiakashyötyä ja työn mielekkyyttä monesta eri näkökulmasta.

Kilpailuetu syntyy asiakkaiden ja työntekijöiden kokemasta arvosta ja siitä, että on jossakin heille tärkeässä asiassa kilpailijoita parempi. Tiedämme, että monessa yrityksessä on huippuosaamista, mutta ihmiset eivät välttämättä ole tyytyväisiä työhönsä. Tämä valitettavasti näkyy myös asiakkaille, kun projektien avainhenkilöt vaihtuvat ja hankkeet viivästyvät. Väitän, että asiakkaiden kannalta varsinkin osaajakeskeisillä aloilla on iso merkitys millainen yrityskulttuuri kumppaniyrityksessä on.

Työn mielekkyys muodostuu monesta tekijästä ja haemme mielekkyyttä eri tasoilla. Yksilötasolla on merkitystä esimerkiksi mahdollisuudella hyödyntää omaa osaamistaan ja kehittyä. Monille työn sosiaalinen aspekti on tärkeä. Se muodostuu mm. työkavereista, asiakkaista ja arvostuksesta. Työntekijälähtöisyys on kilpailuetu, kun yrityksen toimintatavat- ja mallit muotoillaan niin, että ne tukevat jokaisen tavoitteita – sekä työntekijän että asiakkaan. Kun ihminen voi hyvin, niin on helpompi toimia ja olla tuottava alati muuttuvassa toimintaympäristössä, jollaisia usein ketterät ohjelmistokehityshankkeet ovat.

Osaamista ja välittämistä

Yrityksemme kasvaa ja olemme kiitollisia, että sekä asiakkaat että työntekijämme uskovat liikeideaamme. Kilpaillulla alalla asetan usein itselleni silti kysymyksen: miksi asiakas ostaa juuri meiltä?

Uskon, että alallamme asiakashyöty rakentuu osaamisesta ja välittämisestä. Tähän oleellisesti liittyy myös lupausten tekeminen. Työntekijöille lupaamme mahdollisuuden toteuttaa ideoita ja asiakkaille lupaamme, että he hyötyvät näistä ideoista ja huippuosaamisesta digitaalisen liiketoiminnan tehokkuuden parantumisena. Välitämme siitä, että työntekijämme pääsevät toteuttamaan itseänsä – ja siitä, että asiakkaamme hyötyvät tästä.

Tero Kauhanen
Tero Kauhanen
CEO, Partner