Webscale

Cloud Practitioner -sertifikaatti bisneslähtökohdista

AWS Certified

Teknologiakonsulttien kanssa päiviä viettäessäni olen päässyt ujuttamaan itseäni pilven, softan, analytiikan ja datan maailmaan jo tovin. Modernien teknologioiden virta on pikkuhiljaa alkanut toden teolla viedä mennessään ja jokunen viikko sitten tuli sopiva sauma näyttää, että siinä oppii bisnesnainenkin uimaan. Kävin tekemässä ensimmäisen virallisen AWS-sertifikaattikokeeni AWS Cloud Practitioner -nimellä kulkevaa foundational tason sertifiointia varten. AWS:n teknologiat ovat olleet välillisesti osa arkeani nyt reilun puolen vuoden ajan, mutta ensimmäistä kertaa laitoin tietoni niistä testiin. Läpi meni niin, että heilahti.

Muutama hikikarpalo tuli kuitenkin pyyhittyä ohimoilta kokeeseen valmistautuessa siitä yksinkertaisesta syystä, että teknologioita, palveluita, konsepteja ja työkaluja on kokeen scopessa valtavasti ja niiden väliset erot ja kunkin spesifit käyttötarkoitukset on tunnistettava. Kyseisten aihepiirien hallitseminen on toki merkittävästi helpompaa mikäli ne ovat osa omaa päivittäistä työkalupakkia, mutta itselläni näin ei suoranaisesti ollut ja aikaa valmistautumiseen oli hyvin rajallisesti.

Mikä on Cloud Practitioner -sertifikaatti?

Cloud Practitioner on sertifikaatti, joka testaa teknisen syväosaamisen sijaan AWS:n julkipilven kokonaiskuvan hahmottamista ja sen käyttökohteiden ymmärtämistä. Se on myös merkittävästi laajempi kokonaisuus kuin esimerkiksi AWS:n tarjoamat verkossa itsenäisesti tehtävät akkreditoinnit, kuten AWS Business Professional. Cloud Practitioner on suunniteltu kahdelle kohderyhmälle: teknisille asiantuntijoille ensimmäiseksi sertifioinniksi, jonka päälle rakentaa perehtyneempää arkkitehtuuri- ja erikoisosaamista, sekä liiketoiminnan, myynnin ja hallinnon henkilöille tuomaan lisää substanssia heidän työhönsä.

Cloud Practitioner käsittää neljä osa-aluetta: teknologiat, julkipilven peruskonseptit, tietoturva, sekä kustannusoptimointi. Teknologiat ja pilven fundamentit kattavat valtaosan koekysymyksistä, tietoturva-asiat noin viidenneksen ja kustannusten hallinnan kysymyksiä on vähiten. Näin ollen kokeeseen valmistautuessa on järkevää miettiä osa-aluekohtaista jakoa ajankäyttöön etenkin jos aika on kortilla. Pilvipalveluiden peruskonseptit ja kustannusoptimoinnin ratkaisut kaipasivat omalla kohdallani selkeästi vähiten läpikäyntiä, joten oli luontevaa keskittyä opiskelussa lähinnä teknologioihin, tietoturvan kulkiessa siinä jatkuvasti mukana. Kokosin alle muutamia vinkkejä valmistautumiseen riippuen siitä, mihin osa-alueisiin kokee tarvitsevansa eniten tukea.

Teknologiat

Mikäli perustason tekninen terminologia ei ole ennalta tuttua, kannattaa sen parissa viettää jonkin verran aikaa. Ratkaisujen ja työkalujen oppiminen on sujuvampaa, kun whitepapereita pystyy lukemaan nopeasti pienellä vaivannäöllä, ja opetusvideoita ei tarvitse jokaisen termin kohdalla pysäyttää selityksen hakemista varten. Ja niitä whitepapereita todella kannattaa käydä läpi. AWS kategorisoi teknologiansa opetusmateriaaleissa varsin luontevasti eri osakokonaisuuksiin, mikä helpottaa niiden välisten suhteiden ja eroavaisuuksien, sekä erilaisten käyttökohteiden hahmottamisessa ja muistamisessa.

Teknologioiden osalta kokeen kysymysten määrä vaihtelee osakokonaisuuksittain ja esimerkiksi Compute ja Database -kategorioiden palvelut on hyvä osata perinpohjaisesti. Niistä riittää kokeeseen todennäköisesti laajemmin kysyttävää, kuin esimerkiksi koneoppimisen työkaluista.

Pilven peruskonseptit

Jos julkiset pilvipalvelut ja niiden toimintamekanismit ovat yleisesti hallussa, tämä osio on enää lähinnä semantiikkaa. Sanavalintojen ja konseptien kirjaimellisen muotoilun kanssa kannattaa olla tarkka, sillä kokeessa on myös kompakysymyksiä, jotka testaavat konseptien AWS -spesifejä ilmaisuja. Esimerkiksi pilven “elasticity” ja “scalability” -ominaisuudet ovat keskenään hyvin samankaltaisia, mutta niitä käytetään eri yhteyksissä ja kuvaamaan erilaisia toimintoja. Samankaltaisuuteen tuudittautuminen voi maksaa kokeessa pisteitä hyvin äkkiä.

Mikäli julkipilven perusrakenteet eivät vielä ole selkäytimessä, on ne ehdottomasti saatava sinne. Niiden päälle nimittäin rakentuu kaikki muu – teknologioista kustannusoptimointiin. AWS:n Well Architected Framework tukee näiden konseptien oppimista hyvin ja on äärimmäisen hyödyllinen osata Cloud Practitioner -kokeessa. Tämän lisäksi AWS:n globaali infrastruktuuri tulee tuntea, sillä se on erottamaton osa heidän parhaita käytäntöjään.

Tietoturva

AWS kertoo paljon jaetun vastuun mallistaan, joka määrittelee mitkä osat tietoturvasta ovat heidän vastuullaan ja mitkä asiakkaan vastuulla. Lähtökohtaisesti on hyvä ymmärtää, mitä kuuluu pilvialustan itsensä turvallisuuteen, ja mitä puolestaan pilvialustan päällä toteutettavien palveluiden turvallisuuteen. AWS:n vastuulla on pilvialustan turvallisuus – asiakkaan vastuulla puolestaan hänen toteuttamansa ratkaisun turvallisuus. Näissäkin on teknologiakohtaisia erityispiirteitä ja niitä on hyvä ottaa huomioon teknologioita opeteltaessa.

AWS:lla on myös useita tietoturvaan erikoistuneita palveluita ja toimintoja, joita kokeessa nousee mahdollisesti esiin.

Kustannusoptimointi

Monet AWS ratkaisujen taloudelliset hyödyt juontuvat suoraan pilvipalveluiden fundamenteista ja skaalaetujen siirtämisestä asiakkaille, sekä teknologioiden käytettävyydestä todellisen tarpeen mukaan sen sijaan, että kapasiteettia varattaisiin reilusti etukäteen. Kun Cloud Concepts -osiosta on hyvä ymmärrys, on helppo myös nähdä yleisellä tasolla julkipilven tuomat taloudelliset hyödyt. Sertifikaattikoetta varten on tosin hyvä tunnistaa yleisten hyötyjen lisäksi eri skenaarioissa optimaalisimmat kustannusmallit, sillä kokeen tarkoitus on varmistaa henkilöllä olevan kokonaisymmärrys siitä, mitä hyötyjä missäkin yksittäisessä tapauksessa on saavutettavissa.

Tämä vaatii eri palveluiden kustannusrakenteen ymmärtämistä, hyvin tyypillisesti kustannusoptimoinnin kysymykset koskevat EC2 instanssityyppien käyttöä eri skenaarioissa. Näistä löytyy myös kompakysymyksiä ja erikoistapauksia, eli yksityiskohtien kanssa on jälleen kerran oltava tarkkana.

Ja näin pääset alkuun

AWS itse tarjoaa valtavan määrän oppimateriaalia valmistautumisen tueksi ja olennaista onkin tunnistaa sieltä ne hyödyllisimmät juuri tätä koetta varten. Harjoituskokeita on hyvä tehdä jo heti alkuun kokonaiskuvan saamiseksi, ja omalla kohdallani koin ne hyödyllisiksi myös aivan valmistautumisen loppuvaiheessa, juuri ennen koetta. Esimerkiksi Whizlabs tarjoaa harjoituskokeita, joiden sisältö ja toiminnallisuudet ovat riittävän lähellä todellisen kokeen sisältöä, jotta niistä on aitoa hyötyä valmistautumisen kannalta ja ennen koetta vastausrutiinin rakentamiseksi. Oppimateriaalien palveluntarjoajia on kuitenkin useampia ja mikäli tuntee itsensä oppijana hyvin, pystyy jo sen perusteella valitsemaan sopivimmat materiaalit ja menetelmät. Omalla kohdallani selkeästi suurin hyöty oli harjoituskokeista, sekä niiden tarjoamista oikeista vastauksista ja tarkemmista selityksistä kysymyksiin.

Monialaista osaamista parhaimmillaan.

Suosittelen kuitenkin käyttämään useampaa kuin yhtä oppimateriaalityyppiä – esimerkiksi hyvin toimiva combo on katsoa ensin ylätason opetusvideoita joista saa helposti kokonaiskuvan asioista ja siirtyä niiden jälkeen whitepapereihin hieman syvällisemmän tiedon hankkimiseksi.

Yhtä kaikki, Cloud Practitioner on varsin toimiva kokonaisuus liiketoiminnallisistakin lähtökohdista ja sen sisällön omaksuminen helpottaa teknologian ja bisneksen välimaastossa kulkemista merkittävästi. Vaikkei pilvipalveluiden kanssa suoraan työskentelisikään, tarjoaa Cloud Practitionerin tuoma oppi vähintäänkin työkaluja vertailla ratkaisuja moninaisten digitaalisten palveluiden toteuttamiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. On virkistävää huomata oman ajattelunsa ja tietämyksensä kehittyvän mitä laaja-alaisemmin erilaisia ilmiöitä tulee käsiteltyä. Ja kuka tietää millainen lumipalloefekti tällä onnistuneella sertifioinnilla vielä on allekirjoittaneeseen, maailma on mahdollisuuksia täynnä!

Mona Moilanen
Mona Moilanen
Account Executive