Webscale

Kuinka monta kiloa konsulttia laitetaan?

Resurssointi
Tiedämme, ettei otsikon mukaisella lauseella myydä konsultteja tai konsultointipalveluita. Ajoittain lause kuitenkin käy mielessä, kun seuraa kovaa kilpailua osaajista ja heille sopivista asiakasprojekteista

AWS, React, Node, Clojure, DevOps.. tarpeet on määritelty ytimekkäiksi listoiksi, joita teknologiaan perehtymätönkin osaa verrata henkilöiden ansioluetteloihin. Tämä tuntuu helposti johtavan siihen, että henkilöitä haetaan resursseina, joiden arvo määrittyy vain teknologiakokemuksen perusteella. Onko oikeasti näin?

IT-alalla, kuten usealla muullakin alalla, keskustellaan osaaja- ja osaamispulasta, joihin haetaan ratkaisua monilla tavoilla. Koulutukseen ja nuoriin osaajiin panostetaan, samoin myös työperäiseen maahanmuuttoon. IT-alan työpaikkailmoituksia ja erilaisia toimeksiantoja katsoessa kuitenkin piirtyy selkeä kuva, että moni asiakas hakee nimenomaan huippuosaajaa, jolla on tietystä teknologiasta kokemusta. Konsulteille tuntuu riittävän kysyntää tämänkin tarpeen kautta.

Mistä te löydätte niitä osaajia? Tuo on kysymys, jonka kuulen usein kertoessani meillä työskentelevän mm. kokeneita full stack -kehittäjiä ja AWS-konsultteja. Konsulttiyrityksessä meidän elinehto on, että pystymme sekä palkkaamaan että kouluttamaan henkilöitä vaativiin projekteihin ja toimeksiantoihin. Meille on myös tärkeää, että ihmiset viihtyvät työssään. Käytämme rekrytointiin ja erilaisiin ihmisten tapaamisiin paljon aikaa. Ymmärrän, ettei jokaisessa yrityksessä ole tähän mahdollisuuksia. Asiakkaidemme it- ja liiketoimintajohdon fokus on heidän omassa ydinliiketoiminnassa.

Akuuttiin osaajapulaan moni iso yritys käyttää mm. IT-agentuureja, joiden tehtävä on löytää osaajia asiakkaidensa toimeksiantoihin. Teknologiahaasteiden äärellä myös erilaiset ulkoistus- ja keskittämispalvelut saattavat vaikuttaa ainakin paperilla hyviltä ratkaisuilta. Kaikilla malleilla on varmasti oma paikkansa. Kun asiakkaan tarvetta on ratkaisemassa useampi taho, myös mahdolliset alihankintaketjut pitenevät.

Olen valitettavan usein kuitenkin nähnyt, että pitkissä alihankintaketjuissa yrityksen osaajapulaa on ratkaisemassa taho, joka ei välttämättä edes tiedä tai ymmärrä alkuperäistä tarvetta. Matkan varrella tarpeesta jää myös paljon sellaista tietoa pois, joka kiinnostaa haettua osaajaa. Fokus on tällöin resursseissa, joilta löytyy vaadittava osaaminen. Henkilön sitoutuneisuus, motivaatio ja muu osaaminen tuntuvat olevan toissijaisia asioita.

Suomessa on paljon pieniä ja keskisuuria it- ja ohjelmistokehitysyhtiöitä, joilla on huippuosaamista valitsemiltaan osaamisalueilta. Välillä on harmillista nähdä, että todellisen asiakastarpeen ja näiden osaajien välille luodaan keinotekoisesti malleja, joissa hankintaosasto pakottaa it- ja liiketoimintapäättäjiä käyttämään vain tiettyjen toimijoiden palveluita. Onneksi on paljon myös toimijoita, jotka suhtautuvat avoimesti uusiin kumppanuuksiin.

Haet sitten huippuosaajia itse tai välikäsien kautta, jaan viisi vinkkiä, jotka auttavat ainakin konsulttiyrityksiä löytämään paremmin tarpeitaan vastaavia osaajia:

  1. Kerro tarpeesta ja projektista laajemmin kuin avainsanoina. Millaista osaamista yrityksessä ja tiimissä jo on? Mitkä ovat projektin tavoitteet? Mitä projektiin haetulta henkilöltä odotetaan?
  2. Kuvaile rehellisesti organisaatiokulttuuria ja johtamista. Jos haetaan ketterää ja innostunutta huippuosaajaa, niin mitä yrityksesi tarjoaa hänelle? Myös konsultit haluavat kehittyä ja viihtyä työssään.
  3. Työskentelypaikalla on merkitystä. Hankalat kulkuyhteydet ja pitkä työmatka vähentävät potentiaalisten osaajien määrää. Onko etätyöskentely projektissa mahdollista?
  4. Uskalla hakea osaajia myös omien verkostojen ulkopuolelta. Tähän esim. LinkedIn on hyvä palvelu, jossa yksittäinen päivitys tavoittaa laajemmankin yleisön.
  5. Mitä olet valmis maksamaan huippuosaajasta? Huomioi, että pitkissä alihankintaketjuissa jokainen toimija ottaa oman katteensa. Tuoko valittu malli riittävästi arvoa liiketoiminnallesi?
Tero Kauhanen
Tero Kauhanen
CEO, Partner