Webscale

Digimatkalla kohti kriisinsietokykyä

to_mars
Modernit digitaaliset palvelut ovat kriisin keskelläkin yritysten muutosmatkan ytimessä. Saadaksesi muutoksesta kaiken hyödyn irti, kiinnitä huomiota sen vauhdittajiin.

“Tuttu ja turvallinen” on jotain, mitä moni on varmasti kuluvan vuoden aikana kaivannut arkeensa. Organisaatiot ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa tavoilla, joiden kirjo on yhtä laaja kuin näiden yhteisöjen joukko itsessäänkin. Muutokseen pakottaminen on tuonut esiin osin vahvan vastarinnan, mutta myös toisen, optimistisemman tavan suhtautua uuteen ja vieraaseen.

Olen antanut itseni havaita ilmiön, joka on verrattavissa siihen, kun jossain hulluuden ja parempaan huomiseen tähtäämisen risteyksessä ihmiskunta pyrkii Marsiin. Tuntemattomalle, haastavalle maaperälle, joka kuitenkin tarjoaa meille aivan käänteentekeviä mahdollisuuksia. Pienemmässä mittakaavassa digiloikat aina uusien liiketoimintamallien omaksumisesta tiedolla johtamiseen ja pilvimigraatioihin ovat nimittäin voineet tuntua samalta. Hypyltä vieraaseen maailmaan, epävarmuudelta siitä, kantavatko kestävyyteen ja digitaalisen liiketoiminnan parantamiseen tehdyt investoinnit lopulta hedelmää. Onkin ilahduttavaa nähdä, että epävarmuus uuden ympäriltä on hälvenemässä ja luotto hyötyjen toteutumiseen aina vain korkeampi.


Digitaaliset palvelut ja kriisinsietokyky

Lokakuun loppupuolella minulla oli ilo osallistua virtuaalitilaisuuteen, jossa Teknologiateollisuuden kasvun ja osaamisen johtaja Laura Juvonen käsitteli skenaariotyön merkitystä tämänhetkisen maailmantilanteen aiheuttamasta kuopasta nousemiseksi. Juvonen esitti puheenvuoronsa päätteeksi kysymyksen siitä kuinka meidän on mahdollista päästä kiinni muutoksen best-case skenaarioon – digivihreään kiihdytykseen. Kysymyksen ytimessä oli haaste siitä, kuinka digitaalisten palveluiden avulla voidaan saavuttaa uutta liiketoimintaetua kestävästi, samalla päivittäisen toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Näihin liittyen haudoimme ajatuksia pienryhmäkeskustelussa suomalaisten liiketoiminta- ja teknologiapäättäjien kanssa.

Huomattavaa itse keskustelussa ja sen aihepiirissa oli mielestäni se kuinka olennaisesti digitaalisten palveluiden toimivuus, uuden luominen ja jatkuva kehittäminen ovat sidoksissa yritysten ja yhteisöjen kriisinsietokykyyn. Oli kyseessä sitten taloudellinen, kansanterveydellinen tai ekologinen kriisi. Uskallan väittää, että tässä onnistuminen on lopputulos kahdesta tekijästä, jotka luovat positiivisen kierteen ne käyttöönsä valjastaneissa yrityksissä:

Jatkuvan kehittämisen kulttuuri ja modernien teknologioiden hyödyntäminen läpi organisaation.

Kyseessä on nimittäin kaksi toisiaan ruokkivaa voimaa. Mikäli yritykseltä tai yhteisöltä löytyy vain toista, jää kierre todennäköisemmin saavuttamatta ja näin ollen hyödyt napsimatta. Ne organisaatiot, joilla kolikon molemmat puolet ovat kunnossa, pääsevät useammin nauttimaan jatkuvasta momentumista ja paremmasta kriisinsietokyvystä uusien palveluiden rakentaessa liikevaihtoa, sekä tietopääoman pysyessä ajantasaisena ja osaajien innostuneina tekemisestään. Lisäksi organisaatiot, joissa modernien, liiketoimintaa kehittävien tietojärjestelmien hyödyt nähdään keskeisenä osana koko organisaatiokudosta, näyttävät vetävän puoleensa kovaa osaamista ja eteenpäin katsovalle kulttuurille olennaista näkemyksellisyyttä. Tämä mahdollistaa sen, että aina ei tarvitse rakentaa pyörää uudelleen, vaan jo olemassaolevaa voidaan kehittää tietoon – markkina- ja asiakasymmärrykseen – pohjautuen sekä sitä vahvistaen.

Nämä kaikki ovat tärkeitä ainesosia elinvoimaisen liiketoiminnan reseptissä, nyt ja tulevaisuudessa. Olemme jo nähneet lukuisia osoituksia siitä, kuinka jatkuvalla kehittämisellä ja digitaalisten palveluiden sekä datan hyödyntämisellä saadaan aikaan menestystarinoita toimialasta riippumatta. Tuntemattoman, uuden ja vieraan näkeminen mahdollisuutena on jo itsessään merkittävä askel ja sen kaulimiseen omaksi ja yhteisöjen hyödyksi on olemassa toimivia malleja ja asiantuntevia kumppaneita. Monesti syväosaamisen lisäksi poikkitieteellinen näkemys ja yhdessä tekeminen onkin se viimeinen silaus, kirsikka kakun päällä onnistuneessa digimatkassa.

Sillä Marsiinkaan ei kukaan lennä yksin.

Mona Moilanen
Mona Moilanen
Account Executive