Webscale

Viikon konsulttikysymys: mitä tarkoitetaan ketterällä ohjelmistokehityksellä?

devops-toimintamallin hyödyt
Viikon konsulttikysymys on uusi viikoittain julkaistava kysymyssarja, jossa asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin, joita juuri sinä saatat pohtia.

MITÄ TARKOITETAAN KETTERÄLLÄ OHJELMISTOKEHITYKSELLÄ?

Ketterällä ohjelmistokehityksellä (agile software development) tarkoitetaan joukkoa erilaisia tapoja ja prosesseja ohjelmistoprojektien tekemisessä. Ketteryydellä viitataan tämän menetelmäjoukon yhteisiin tekijöihin. Näitä ovat mm. joustavuus, nopea muutoksiin reagointi, yhteistyö olennaisten sidosryhmien kanssa ja kehityksen iterointi. Tunnettuja ketterän ohjelmistokehityksen viitekehyksiä ovat mm. Scrum ja Kanban. 

Käytännössä ketteryys näkyy ohjelmistokehitysprojekteissa niin, että työt tehdään yleensä parin viikon jaksoissa (iteraarioissa). Jakson jälkeen reflektoidaan yhdessä työskentelyprosessia, suunnitellaan seuraavaan jakson työtavoitteita ja tarpeen mukaan uudelleenlinjataan projektin fokusta. Yhteistyötä pyritään tekemään asiakkaiden sidosryhmien ja loppuasiakkaiden kanssa mahdollisuuksien mukaan, jotta ohjelmiston vaatimukset pysyisivät olennaisina.

Kim Martesuo
Full Stack Developer, konsultti.