Webscale

Data innovaatioiden lähteenä: Mahdollista kokeilukulttuuri

Data innovaatioiden lähteenä
Mitä hyvänsä innovointiin ja organisaation muutokseen pureutuvaa artikkelia luet tai puheenvuoroa kuuntelet, lähes poikkeuksetta ne vievät sinut kasvokkain yhden teesin kanssa: läpinäkyvyys ja kokeilukulttuuri ovat suurimpia yksittäisiä tekijöitä muutosmatkojen onnistumiselle.

Innovatiivinen yritys kulkee käytännössä jatkuvan muutoksen tietä ja kokeilukulttuuri on silloin syystäkin korostuneessa asemassa. Tämä on toki ihmisten johtamiseen liittyvä kysymys, mutta mitä tarkoittaakaan, kun mukaan tuodaan data?

Data ja innovaatiot kulkevat ihannetilantessa käsi kädessä, toisiaan tukien ja ruokkien. Enemmän dataa tuo enemmän mahdollisuuksia innovaatioille, enemmän toteutettuja ja tuotannollistettuja innovaatioita tuo enemmän dataa. Jos halutaan kasvattaa tätä positiivista kehää, on tärkeää ymmärtää mitä portteja tulee avata ja millaiset puitteet luoda jotta innovatiivinen kokeilukulttuuri on mahdollista nimenomaa käytännön ja datan tasolla. Yhtäkkiä aihe siirtyy puhtaasti ihmisen johtamisesta myös teknologian johtamiseen. Tutustutaanpa siis hieman tarkemmin siihen kuinka datatyön kulmakivi, tietoarkkitehtuuri, vaikuttaa yhtälöön!

Löysitkö itsesi loukusta?

Jos yrität rakentaa ketterää kokeilukulttuuria jähmeiden, vanhanaikaisten teknisten tietorakenteiden päälle, lopeta. Tässä syy miksi.

Maksimoidaksesi markkinoita sykähdyttävien ideoiden virran on organisaatiosi oltava markkinaa lähellä ja tunnusteltava sitä mahdollisimman monella lonkerolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että datavarallisuutesi on oltava mahdollisimman saavutettavissa ja käytettävissä mahdollisimman monille ja vain perustelluin rajauksin.

Valtaosassa organisaatioita tietovarannot ovat tahallisesti tai tahattomasti rajoitettuja verrattain pienelle käyttäjäjoukolle, hyvin spesifejä käyttötarkoituksia varten ja todellisuudessa hyvin harvoin merkityksellisesti hyödynnettyjä. Siilojen ongelma missä tahansa tietovirroissa näkyy myös datan kohdalla ja ne ovat ensimmäinen fyysinen este joka seisoo innovaatiivisen kokeilukulttuurin rakentamisen tiellä. Datan yhdisteleminen ja kiinnostavien korrelaatioiden tai kuvioiden tunnistaminen ei ole mahdollista jos käytettävissä on vain marginaalinen työkalupakki. Haaste on onneksi selätettävissä puhkomalla siiloihin muutama aukko ja valuttamalla data niistä yhteisesti organisaation eri toimintojen käytössä olevaan muotoon. 

Tähtää elastisuuteen

Moderni tietoarkkitehtuuri tarjoaa monta arvokasta etua datan kautta innovoinnille. Se on rakenteeltaan automatisoitua, turvallista ja kustannustehokkaasti skaalautuvaa. Sen avulla vältytään monilta yksittäisiin tarpeisiin rakennetuilta, käyttäjän manuaalista työtä vaativilta ratkaisuilta ja datan säilyttämiseltä useina duplikaatteina, jotka kääntyvät valvomattomina herkästi tietoturvariskeiksi. Sen avulla myös analysointi ja datan jatkotyöstö tuotteistukseen asti onnistuu nopeasti. Kun data on pilven kautta turvallisesti jaettavissa ja työstettävissä, on helppoa tehdä ketteriä kokeiluja ja prototyyppeja, mikä puolestaan rohkaisee yhä useampia tahoja tutkimaan ja hyödyntämään dataa. Tämä on hyvä asia organisaation kannalta, mutta vaatii paljon tekniseltä ratkaisulta joka sen mahdollistaa.

Yhdessä osaavien datainsinöörien kanssa rakennettu arkkitehtuuri voidaan luoda parhaiden käytäntöjen mukaisesti, kuitenkin kulloiseenkin toimintaympäristöön sovittaen. Tässä tärkeää on eri toimijoiden yhteistyö jotta tunnistetaan mikä data on merkityksellistä ja miten datan laatua voidaan parantaa jo sen kulkiessa läpi sille määrättyjen rakenteiden. Kaiken taustatyön tavoitteena tulee olla se, että loppukäyttäjille heidän varsinainen innovaatiotyönsä ja datan analysointi on mahdollisimman mutkatonta. Datan käytön mutkattomuus vapauttaa organisaation innovoijien ja strategien aikaa lisäarvon, anteeksi maalaisuuteni, tuottamiseen datan pohjalta. 

Lienee sanomattakin selvää, että ajankäytön painottuessa manuaalisesta työstä luovaan työhön myös innovaatioiden synnyn sykli on nopeampi. Ja mitä tapahtuu kun innovaatioiden sykli on nopeampi? Tunnistat nopeammin mikä toimii ja mikä ei, pääset nopeammin kehittämään arvokkaaksi havaitun tuotoksen arvoa entisestään ja lopettamaan ne ratkaisut, jotka eivät suoriudu toivotulla tasolla. Sanalla sanoen nopea innovaatiosykli tekee organisaatiostasi elastisen.

Kakku kasaan

Kun haluat rakentaa data-avusteista, innovatiivista kokeilukulttuuria, aloita perustuksista. Aloita niistä palapelin reunapaloista, jotta et myöhemmin rönsyile holtittomasti. Aloita arkkitehtuurista. Varmista, että rakenteet ja infra jolla organisaatiosi dataa käsitellään, ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia ja moderneja. Varmista, että ne kestävät kasvavan tietovirran yskimättä. Varmista, että mahdollisimman moni saa datan käyttöönsä mahdollisimman helposti ja laadukkaana. Vasta sen jälkeen varmista, että puhut innovoinnista ja ketteryydestä organisaatiossasi. Kun perustukset ovat kunnossa, voidaan vilkaista miltä luova datatyö näyttää.

Ja niin, jos et itse ole varma mitä kaikkea moderni tietoarkkitehtuuri pitää sisällään, kysy kaverilta – esimerkiksi meiltä!

Mona Moilanen
Mona Moilanen
Account Executive