Webscale

Suuria ja pieniä vaalikoneita – aina luotettavasti

Vaalikoneet
Jos olet joskus käyttänyt vaalikonetta, olet todennäköisesti ollut tekemisissä Webscalen rakentaman palvelun kanssa. Suomen suurista mediataloista Helsingin Sanomat, YLE, Alma Media ja Keskisuomalainen ovat eri vaaleissa luottaneet ammattitaitoomme, mutta yhtä hyvin samalla pohjalla toimivaan koneeseen voi törmätä vaikkapa liittojen tai yhdistysten vaaleissa.

Pääperiaatteemme on tehdä luotettavia ja skaalautuvia ratkaisuja, jotka ovat helppokäyttöisiä niin äänestäjille, ehdokkaille kuin vaalikoneen perustajille. Onnistumme siinä, koska meillä on tietoa vaaleihin liittyvistä prosesseista, ja vuosien kokemus on auttanut kehittämään vaalikoneista aina vain parempia ja helppokäyttöisempiä.

”Kun Webscale perustettiin, melkein ensimmäisinä töinä teimme vaalikoneen Helsingin Sanomille vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin. Heillä tuolloin käytössä ollut ratkaisu oli tullut tiensä päähän ja uudelta ratkaisulta haluttiin erityisesti, että palvelun taustalla oleva tekniikka toimii varmasti ja moitteettomasti. Tiiviissä yhteistyössä HS:n kanssa suunnittelimme ja toteutimme skaalautuvan vaalikone- ja tulospalvelun palvelinpuolesta käyttöliittymään asti”, Webscalen CEO Tero Kauhanen kertoo.

Sana Webscalen vaalikoneosaamisesta kiiri pian muillekin mediataloille ja yhteydenottoja tuli seuraavien vaalien aikana useilta tahoilta. Nyt olemme vuosien aikana tehneet vaalikoneratkaisuja Ylen ja Helsingin Sanomien lisäksi esimerkiksi Keskisuomalaiselle sekä Alma Medialle, joka päätti käyttää vaalikonetta ja tulospalvelua 17 eri mediassaan eli Iltalehden, Kauppalehden, Uuden Suomen, Talouselämän, Satakunnan Kansan ja Aamulehden sekä 11 paikallislehden verkkosivuilla.

Mikä oikeastaan on vaalikone ja mitä sen takana on? ”Vaalikone on vakiintunut nimi, mutta osa käyttää myös nimeä ehdokaskone, joka oikeastaan kuvaa sitä paremmin. Palvelussa ehdokkaat nimittäin ottavat kantaa erilaisiin väittämiin ja kysymyksiin ja äänestäjät etsivät sen avulla sopivaa ehdokasta”, Tero Kauhanen selittää.

”Vaalikoneessa ehdokkaat siis vastaavat mediatalon tai muun palveluntarjoajan määrittelemiin kysymyksiin. Me olemme teknologiatoimittaja ja emme tietenkään ota kantaa sisältöön. Tarjoamme pilvipalveluina toimivan teknisen alustan ratkaisulle sekä vaali- ja tulospalveluihin erikoistuneen asiantuntijatiimin tuen asiakkaallemme.”

Vaalikone vaikuttaa

Eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit, europarlamenttivaalit… Moni ei tule ajatelleeksi, miten suuri käyttäjämäärä vaalikoneilla on ja minkälainen vaikutus niillä on äänestysinnokkuuteen. Tero Kauhanen korostaa vaaliratkaisuissa ja vaalikoneissa niiden merkitystä vaalikäyttäytymiseen.

”On tunnustettu asia, että useissa vaaleissa äänestysprosentit ovat välillä matalia. Me näemme, että vaalikoneilla voidaan vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen, ja teemme töitä esimerkiksi sen eteen, että saamme nuoret vaalikoneen ääreen ja äänestämään. Tänä päivänä perusoletuksena kaikki palvelut ovat responsiivisia ja miellyttäviä käyttää, ja tämä on myös lähtökohtana vaalikonepalveluissa. Lisäksi verkkopalveluiden saavutettavuus korostuu. Mahdollisimman vuorovaikutteiset asiat on tärkeitä, joten olemme rakentaneet vaalikonetta myös pelillistämisen kautta sellaiseksi, että se houkuttelee vastaamaan loppuun asti. Myös chattityyppiset ratkaisut kiinnostavat joitakin kohderyhmiä.”

”Työmme on jatkuvaa innovaatiota. On mielenkiintoista seurata, miten toteuttamamme palvelut otetaan vastaan”, Kauhanen miettii.

Yhtä tärkeää, kuin nuorten huomioiminen, on iäkkäiden äänestäjien huomioiminen. Webscalen rakentaman vaalikoneen täytyy siis olla saavutettava ja helppokäyttöinen myös heille.

Vaalikoneita myös liitoille ja yhdistyksille

Webscale on tehnyt ohjelmistokehitysyhtiönä vaalikoneita koko maan vaaleja varten, mutta niiden myötä on tullut kyselyitä myös pienemmiltä toimijoilta, esimerkiksi puolueilta, liitoilta tai yhdistyksiltä. Myös valtakunnallisten vaalien yhteydessä on eri tahoilla tarvetta tuoda omia painotuksia vahvemmin esille. Siksi olemme voineet tehdä yhteen asiaan keskittyviä vaalikoneita, joissa voi olla kyse vaikkapa nuorten äänistä tai muusta aiheista. Yhdistyksillä tai puolueilla taas on erilaisia valtuustovaaleja ja ehdokasvaaleja.

”Totesimme, että haluamme palvella myös näitä pienempiä toimijoita vaalikoneratkaisuillamme. Nyt voimme tarjota pienemmille toimijoille vaalikoneen kustannustehokkaasti helppokäyttöisenä vaalikonepalveluna”, Tero Kauhanen kertoo.

Webscalen Senior Cloud Architect Hannu-Pekka Hakamäki muistuttaa, että jokainen vaali on vähän omanlaisensa. ”Äänestäjiä on monenlaisia, mutta myös vaaleja on erilaisia, isoja ja pieniä. Meillä on yksi moottori, joka skaalautuu kaikkeen pienemmistä yhdistysvaaleista ja liittovaaleista isoihin kuntavaaleihin. Voimme palvella kaikenkokoisia asiakkaita. Laskentalogiikka on universaali vaalityypistä riippumatta. Kysymykset ja aiheet vain vaihtelevat.”

Kaikenkokoisille käyttäjille vaalikoneen perustaminen tehdään helpoksi. Vaikka asiakkaalla ei ole teknistä osaamista, hän pystyy hallinnoimaan vaalikonetta ja pyörittämään sitä täysin itsenäisesti. ”Toki annamme teknistä tukea”, Hakamäki lisää.

Asiakkaalle käyttöönotto on mutkaton

Mediataloille tehtävät vaalikoneet ovat mittavia digiprojekteja, mutta pienemmille toimijoille vaalikoneen pystyttäminen on tehty mahdollisimman helpoksi.

”Ensin käymme läpi asiakkaamme tarpeet ja varmistamme, että meidän ratkaisumme on heille sopiva. Jos esittelemällämme vaalikonepalvelulla voidaan tarjota oikea ratkaisu, asiakas saa meiltä käyttöoikeudet palveluun ja annamme pääkäyttäjille käyttökoulutuksen. Asiakas pystyy siis itse nopeasti luomaan koneeseen vaalin, tekemään ehdokkaille kysymykset ja kutsumaan ehdokkaat vastaamaan”, Kauhanen kertoo.

Asiakkaan ei tarvitse huolehtia tekniikasta, sillä Webscale tarjoaa sen valmiina pakettina ja palveluna. Koko käytön ajan on mukana vaaliasiantuntija sekä tekninen tukitiimi, jotka tarjoavat apua. Myös kysymysten asetteluun annetaan kokemuksen tuomaa apua.

Useimmiten asiakkaalla on oma verkkopalvelu, johon vaalikone sijoitetaan, eli kohderyhmä pääsee käyttämään konetta tutussa paikassa ja tutustumaan ehdokaslistalla oleviin ihmisiin. Valmiissa kokonaisuudessa asiakas voi säätää esimerkiksi värimaailmaa oman brändinsä mukaiseksi.

”Kaikessa on pyritty tämän päivän mutkattomaan digitaaliseen palvelukokemukseen, ja asiakkaan kannalta käyttö on hyvin yksinkertaista ja helppoa. Toki vaalikonetta voidaan aina myös räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan”, Tero Kauhanen muistuttaa.

Sunnuntai-iltana jännitetään

Paitsi vaalikoneissa, Webscale palvelee mediataloja ja muita asiakkaita myös vaalien tulospalvelussa.

”Tietotekniikan palvelut pitää rakentaa teknisesti niin, että ne kestävät ison määrän käyttäjiä. Esimerkiksi kun vaalisunnuntaina kello 20 tulokset julkistetaan, kaikki suomalaiset ovat niitä samaan aikaan lataamassa”, Tero Kauhanen kuvailee.

Vaalitulospalvelu perustuu oikeaan vaalidataan. Esimerkiksi valtakunnallisissa vaaleissa Oikeusrekisterikeskus kerää ja välittää tulokset mediataloille, jotka ovat palvelun tilanneet. Niillä taas on omia tapojaan tuloksien esittämiseen ja painotuksiin, esimerkiksi maakunnissa omiin alueisiin keskittyen. Tässäkin tulemme apuun.

”Vaalitulospalvelun elinkaari on suhteellisen lyhyt. Se avautuu sunnuntai-iltana, ja aktiivinen aika on illalla ja seuraavana yönä. Silloin on suurin vaalikoneen kuormitus. Lopulta tulokset jäävät verkkoon ja tutkijat voivat hyödyntää dataa.”

Sekä äänestäjiä että mediaa kiinnostaa tulosten lisäksi tietenkin se, mitä mieltä ehdokkaat ja läpi menneet ovat asioista. Vaalikoneen yhdistäminen tuloksiin on siinä tilanteessa arvokasta dataa.

Vaalikoneet – kokemusta on

Vaalikoneen rakentaminen on monen osan kokonaisuus, ja Webscalen menestys koostuu Tero Kauhasen mukaan kolmesta asiasta.

”Taustalla pitää ensinnäkin olla hyvä ymmärrys vaaleista prosessina: mitä eri vaiheissa tapahtuu ja millaisia kiinnostuksia eri sidosryhmillä on. Toinen asia on tekniikan osaaminen. Olemme panostaneet siihen, että meillä on moderneilla teknologioilla rakennettu skaalautuva palvelu. Kolmas asia on jatkuva kehitys. Emme ole jääneet laakereille lepäämään vaan jatkuvasti parannamme vaalikonetta ja mietimme, miten saisimme uusia käyttäjäryhmiä sen pariin.”

”Meidän intressimme on, että meidän asiakkaidemme vaalikoneita käyttäisi mahdollisimman moni ja ihmiset saisivat niistä hyötyä. Haluamme saada ihmiset innostumaan äänestämisestä.”

”Teknisen osaamisen lisäksi vaalikokemus ja -ymmärrys ovat asioita, joista olemme erityisen paljon saaneet hyvää palautetta. Tällä yhdistelmällä voimme tehdä tärkeää kehitystyötä”, Kauhanen sanoo.

Hannu-Pekka Hakamäki listaa Webscalen voimaksi luotettavuuden ja skaalautuvuuden:

”Teknisesti isojen vaalikoneiden tekeminen on vaikeaa. On suuri vastuu, isoja käyttäjämääriä ja paljon laskentaa. Me olemme siinä onnistuneet, sillä vaalikoneet ovat olleet luotettavia ja nopeita, Se on vakuuttanut asiakaskunnan.”

Vaalikoneessa yksityisyyden suoja on tärkeässä asemassa ja siihen Webscale panostaa.

”Meillä tietoturva on aina äärimmäisen tärkeä asia ja otamme sen huomioon alusta lähtien aina, kun järjestelmiä rakennetaan. Teemme isoille yrityksille ja organisaatioille erittäin tärkeitä palveluita, joissa tietoturva on päällimmäisenä tekijänä. Sama ajattelumalli on luonnollisesti tuotu vaalikoneisiin, sisäsyntyisesti. Toki tietoturva ja helppokäyttöisyys ovat asioita, joiden pitää toimia hyvässä balanssissa keskenään. Siinä olemme onnistuneet”, Hannu-Pekka Hakamäki iloitsee.